Ιερά Μονή Αρκαδίου  
 
Εισόδια της Θεοτόκου, Σκουλούφια