Ιερά Μονή Αρκαδίου  
 
Μετόχι Βενίου Αμαρίου του Αγίου Αντωνίου