Ιερά Μονή Αρκαδίου  
 
Κόκκινο Μετόχι του Αγίου Αμβροσίου