Ιερά Μονή Αρκαδίου  
 
Προφήτης Ηλίας

Βρίσκεται στην περιοχή των Ποταμών Αμαρίου, Δήμου Συβρίτου. Μπορεί να φτάσει κανείς εκεί μέσω των χωριών Χάρκια και Καβούσι.

(Γιορτάζει στις 20 Ιουλίου)