Ιερά Μονή Αρκαδίου  
 
Αγ. Αντώνιος, παλιό Αρκάδι

Βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι, πάνω από τη γέφυρα της Αγίας Παρασκευής, αριστερά, γι' αυτούς που έρχονται από το Ρέθυμνο μέσω Βιράν Επισκοπής και δεξιά, γι' αυτούς που έρχονται από Αμἄρι ή από Ρέθυμνο μέσω Αμνάτου, λίγα χιλιόμετρα από την Ιερά Μονή Αρκαδίου και μετά την παρακείμενη λιμνοδεξαμενή.