Ιερά Μονή Αρκαδίου  
 
Αγ. Αντώνιος, Βένι


Βρίσκεται στην περιοχή Βένι Αμαρίου. Μπορούμε να φτάσουμε μέσω του χωριού Βολεώνες, Δήμου Συβρίτου, όπου υπάρχει πινακίδα που οδηγεί στο Μετόχι.