13. Πρόσοψη Καθολικού

Πρόσοψη Καθολικού

Κτίσμα αναγεννησιακού ρυθμού του 1587μ. Χ. επηρεασμένο από το έργο των αρχιτεκτόνων Sebastiano Serlio και Andrea Palladio.