12. Πορτάλι

Πορτάλι

Νότια είσοδος που χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί, από την οποία φυγαδεύτηκαν οι τρεις αγγελιοφόροι προς αναζήτηση βοήθειας από την γύρω περιοχή το Νοέμβριο του 1866.