10. Κελιά

Κελιά

Ο προσωπικός χώρος των μοναχών, τόπος προσευχής και περισύλλογης.