9. Πυριτιδαποθήκη

Πυριτιδαποθήκη

Παλαιά οινοθήκη. Χρησιμοποιήθηκε κατά την επανάσταση σαν χώρος φύλαξης των πυρομαχικών και εκεί έλαβε χώρα το "Αρκαδικό Δράμα" ('Ολοκαύτωμα') στις 9 Νοεμβρίου 1866.