8. Καστρινή Θύρα

Καστρινή Θύρα

Θύρα που βλέπει ανατολικά προς το Ηράκλειο και χρησιμοποιούνταν για άμεση πρόσβαση ανθρώπων και ζώων προς τους αγρούς της μονής.