6. Κελαρικά

Κελαρικά

Χώρος όπυ σιτίζονταν οι πολυπληθείς εργάτες και προσκυνητές της Μονής καθώς και διάφοροι περαστικοί και φτωχοί που φιλοξενούνταν.