4. Ιστορική Τράπεζα - Μουσείο

Ιστορίκή Τράπεζα - Μουσείο

Χώρος που άλλοτε σιτίζονταν οι μοναχοί, έγινε χώρος μαρτυρίου το 1866 μετά από τη σφαγή 36 παλικαριών από τους Τούρκους. Προσωρινά στεγάζει το μουσείο της Μονής, το οποίο φιλοξενεί διάφορα κειμήλια από την ίδρυσή της μέχρι τα τέλη του 20ου αι.