2. Ηγουμενειο

Ηγουμένειο

Καταστράφηκε στην επανάσταση του 1866 και ανεργέθηκε πάλι το 1905. Χώρος συνάθροισης και φιλοξενίας.