1. Δυτική πύλη

Δυτική Πύλη (Κλάουστρα)

Κτίσμα του 1870 μ.Χ. σε αντικατάσταση παλαιάς του 1693 μ.Χ. η οποία καταστράφηκε κατά την τουρκική επίθεση του 1866.